Aktualności

Obraz tytułowy aktualności Konferencje

Zaproszenie na konferencję regionalną pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”,

  01-12-2021      Administrator Rois
Zapraszamy na konferencję regionalną pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”, której głównym celem jest upowszechnienie wyników ze zrealizowanego w 2020 roku przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS) badania naukowego pod takim samym tytułem. Dowiedz się więcej
Obraz tytułowy aktualności Monitoringi

Monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2020

  02-09-2021      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadza monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2020 Dowiedz się więcej
Obraz tytułowy aktualności Monitoringi

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla województwa łódzkiego

  28-06-2021      Administrator Rois
Zgodnie z zapisami ustawy do kompetencji jednostek samorządu terytorialnego – na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim – należy „przygotowanie analizy zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”. W aspekcie przedmiotowym zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Uwzględniają również – w myśl ustawy – osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Dowiedz się więcej