Aktualności

Obrazek aktualności Badania i analizy

Badanie potrzeb osób doświadczających bezdomności w województwie łódzkim

  04-01-2024      Administrator Rois
Badanie potrzeb osób doświadczających bezdomności w województwie łódzkim Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Konferencje

Zaproszenie na konferencję regionalną pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”,

  01-12-2021      Administrator Rois
Zapraszamy na konferencję regionalną pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”, której głównym celem jest upowszechnienie wyników ze zrealizowanego w 2020 roku przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS) badania naukowego pod takim samym tytułem. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2020

  02-09-2021      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadza monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2020 Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla województwa łódzkiego

  28-06-2021      Administrator Rois
Zgodnie z zapisami ustawy do kompetencji jednostek samorządu terytorialnego – na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim – należy „przygotowanie analizy zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”. W aspekcie przedmiotowym zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Uwzględniają również – w myśl ustawy – osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Badania i analizy

Opracowanie pn. Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim

  22-12-2020      Administrator Rois
Celem publikacji pn. Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim było ukazanie perspektyw procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w wymiarze lokalnym, w kontekście zarówno strategicznych dokumentów międzynarodowych odzwierciedlających kluczowość procesu deinstytucjonalizacji w szerokim rozumieniu tego słowa w reformach polityki społecznej Unii Europejskiej, jak i w odniesieniu do treści powiązanych tematycznie dokumentów krajowych i regionalnych. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Badania i analizy

Badanie pn. "Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim"

  22-12-2020      Administrator Rois
Badanie naukowe "Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim" miało na celu oszacowanie skali i charakterystyka ubóstwa energetycznego w województwie łódzkim. Wiedza o tym problemie jest szczególnie ważna w kontekście takich wyzwań, jak przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, zdrowie publiczne oraz sprawiedliwa transformacja energetyczna Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Konferencje

Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 – konsultacja obszarów merytorycznych - konferencja on-line

  01-12-2020      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w dniu 11 grudnia 2020 roku organizuje konferencję regionalną on-line pn. Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 – konsultacja obszarów merytorycznych w ramach procesu konsultacji dokumentu. Jej celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat opracowania Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030, a także omówienie i konsultacja zagadnień wpisujących się w zakres merytoryczny dokumentu. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Konferencje

Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim - konferencja on-line

  01-12-2020      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w dniu 9 grudnia 2020 roku organizuje konferencję regionalną on-line pn. Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim. Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wyników, wniosków i rekomendacji z badania naukowego pn. Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim zrealizowanego w 2019 i 2020 roku na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach działalności Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej. Dowiedz się więcej