Obrazek aktualności

Badanie naukowe pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego

  17-07-2019      Administrator Rois


Dzieci i młodzież stanowią szczególną kategorię w ramach grup docelowych szeroko rozumianej polityki społecznej. Sposób działania systemu edukacji, służby zdrowia, wsparcia społecznego etc. są ważne dla jakości życia najmłodszych obywateli tu i teraz – jakości dzieciństwa, ponadto zapewnienia możliwości rozwojowych, szans życiowych a co za tym idzie funkcjonowania jako dorosłych obywateli w przyszłości. Doświadczanie sytuacji trudnych, deprywacji, marginalizacji, powoduje, że dzieciństwo nie jest radosnym, spokojnym etapem życia. Kumulacja negatywnych zjawisk w tym okresie prowadzi do ograniczenia możliwości w kolejnych etapach życia oraz zwiększa ryzyko niepełnej integracji społecznej w dorosłości.

Głównym celem badania pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego była diagnoza zjawiska wykluczenia społecznego doświadczanego przez dzieci i młodzież zamieszkującą województwo łódzkie. W ramach badania dokonana została wszechstronna ocena funkcjonowania nastolatków – uczniów szkół podstawowych oraz średnich mieszkających (kształcących się) na terenie województwa łódzkiego w tym pochodzących ze środowisk narażonych na wykluczenie społeczne.

Wyniki i rekomendacje pozwolą poprawić istniejące oraz zaplanować nowe działania opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne we wszystkich obszarach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania dzieci i młodzieży.

Treść raportu można znaleźć w repozytorium dokumentów, w zakładce Badania 2018.