Obrazek aktualności

Badanie naukowe pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim

  26-09-2019      Administrator Rois


Opieka zastępcza nad dziećmi pozbawionymi należytej opieki ze strony rodziny własnej stanowi przykład zjawiska, które jest nierozerwalnie związane z rozwojem społeczeństw naszego kręgu cywilizacyjnego. Niezależnie od epoki historycznej, modelu kulturowego i religijnego, część dzieci była pozbawiona opieki ze strony rodziny. Przyczyny takiego stanu były różne: śmierć rodziców, porzucenie, zaniechanie, uwarunkowania obyczajowe, ubóstwo czy migracje społeczeństw. Różne były też formy przeciwdziałania zjawisku sieroctwa społecznego. Najczęściej organizacja opieki zastępczej była ściśle związana z obowiązującymi w danym społeczeństwie prawami i obyczajami.

 

Głównym celem badania pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim była diagnoza ukierunkowana na wyodrębnienie obszarów związanych z codziennym funkcjonowaniem zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, które wymagają wsparcia w zakresie dostępnych programów, konkursów i innych działań wspierających.

Treść raportu została zamieszczona w repozytorium dokumentów, w zakładce Badania 2018.