Obrazek aktualności

Monitorowanie Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej" za 2019 r.

  13-07-2020      Administrator Rois

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jest w trakcie prowadzenia corocznego monitoringu realizacji zapisów
Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020”.

W związku z powyższym do wszystkich samorządów z terenu województwa łódzkiego skierowana została prośba o wskazanie działań odnoszących się do celów szczegółowych, obszarów oddziaływań i polityk horyzontalnych określonych w przedmiotowym dokumencie, jakie wdrażano w 2019 roku. Powyższe informacje przekazywane są przez samorządy gminne i powiatowe oraz ich jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu polityki społecznej – ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie – w formie ankiety elektronicznej udostępnionej przez ROIS oraz przez poszczególne departamenty i jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.


Zebrane w ramach monitoringu informacje posłużą do sporządzenia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej
2020” za rok 2019, które zostanie przedłożone Zarządowi Województwa Łódzkiego, a następnie Sejmikowi Województwa Łódzkiego w terminie do końca 2020 roku.