Obrazek aktualności

Badanie pn. "Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim"

  22-12-2020      Administrator Rois

Celem badania naukowego Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim było oszacowanie skali i charakterystyka ubóstwa energetycznego w województwie łódzkim. Jednocześnie opracowano rekomendacje dla instytucji realizujących politykę publiczną adresowaną do osób wymagających wsparcia.

Ubóstwo energetyczne w badaniu było rozumiane jako:
„zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospo­darstwa domowego”.
 
Wiedza o ubóstwie energetycznym jest szczególnie ważna w kontekście takich wyzwań, jak przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, zdrowie publiczne oraz sprawiedliwa transformacja energetyczna.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania w raporcie znajdującym się w Repozytorium dokumentów.