Obrazek aktualności

Badanie potrzeb osób doświadczających bezdomności w województwie łódzkim

  04-01-2024      Administrator Rois

Na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dr Małgorzata Kostrzyńska i Julia Wygnańska z Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska opracowały wyniki, wnioski i rekomendacje z badania naukowego dotyczącego potrzeb osób doświadczających bezdomności w województwie łódzkim.

Podstawą analiz było 56 wywiadów indywidualnych pogłębionych z ekspertami przez doświadczenie tj. osobami z doświadczeniem bezdomności z województwa łódzkiego oraz wywiady grupowe z 8 ekspertami zawodowymi w obszarze bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego z Polski, a także 3 wywiady indywidualne pogłębione z ekspertami zawodowymi z zagranicy (Węgry, Irlandia, Finlandia).

Efektem prac jest raport pn. „Potrzeby osób doświadczających bezdomności”, który zostanie opublikowany w 2024 roku. Z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami można zapoznać się w załączonej broszurze.

Pobierz broszurę