Obrazek aktualności

Monitorowanie „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020" za rok 2018

  06-09-2019      Administrator Rois

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jest w trakcie prowadzenia corocznego monitoringu realizacji zapisów Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020”.

W ramach monitoringu poszczególne departamenty i jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przekazują informacje dotyczące działań realizowanych w 2018 roku oraz planowanych do podjęcia w roku 2019, dla których kontekstem merytorycznym pozostają cele i priorytety przyjęte w Planie.

Powyższe informacje gromadzone są w terminie do 30 września 2019 roku.