Aktualności

Obrazek aktualności Monitoringi

Monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2020

  02-09-2021      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadza monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2020 Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla województwa łódzkiego

  28-06-2021      Administrator Rois
Zgodnie z zapisami ustawy do kompetencji jednostek samorządu terytorialnego – na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim – należy „przygotowanie analizy zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”. W aspekcie przedmiotowym zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Uwzględniają również – w myśl ustawy – osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Monitorowanie Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej" za 2019 r.

  13-07-2020      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadza monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2019 Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Informacja na temat realizacji polityk, strategii, programów i planów przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w 2019 roku

  12-03-2020      Administrator Rois
Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2018

  10-02-2020      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zakończyło prowadzenie corocznego monitoringu realizacji zapisów „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020”. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Monitorowanie „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020" za rok 2018

  06-09-2019      Administrator Rois
Monitorowanie „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020" za rok 2018 Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2018

  28-08-2019      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadza monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2018 Dowiedz się więcej