Aktualności

Obrazek aktualności Badania i analizy

Opinie i plany gmin województwa łódzkiego na temat możliwości tworzenia Centrów Usług Społecznych

  13-02-2020      Administrator Rois
W związku z nową ustawą dotyczącą Centrów Usług Społecznych Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przygotowało diagnozę na temat możliwości jej wdrażania na terenie województwa łódzkiego. Celem przeprowadzenia diagnozy było poznanie opinii i planów gmin województwa łódzkiego na temat tworzenia CUS. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2018

  10-02-2020      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zakończyło prowadzenie corocznego monitoringu realizacji zapisów „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020”. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Badania i analizy

Dostępność usług społecznych świadczonych w formie zdeinstytcjonalizowanej w województwie łódzkim

  03-12-2019      Administrator Rois
Przeprowadzona diagnoza stanowi podstawę do podjęcia działań mających na celu zwiększenie alokacji na Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach którego wspierany jest rozwój usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Konferencje

Konferencja regionalna pn. "Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim" - podsumowanie

  15-10-2019      Administrator Rois
Konferencja zorganizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyła się 3 października 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi. Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła (w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera). Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Badania i analizy

Badanie naukowe pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim

  26-09-2019      Administrator Rois
Głównym celem badania pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim przeprowadzonego przez RCPS w Łodzi była diagnoza ukierunkowana na wyodrębnienie obszarów związanych z codziennym funkcjonowaniem zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, które wymagają wsparcia w zakresie dostępnych programów, konkursów i innych działań wspierających Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Konferencje

Zaproszenie na Konferencję regionalną pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”

  09-09-2019      Administrator Rois
Głównym celem konferencji organizowanej przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jest upowszechnienie wyników, wniosków i rekomendacji z badania naukowego pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Monitorowanie „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020" za rok 2018

  06-09-2019      Administrator Rois
Monitorowanie „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020" za rok 2018 Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2018

  28-08-2019      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadza monitorowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2018 Dowiedz się więcej