Zespół

Wydział ds. Badań i Analiz

Anna Bujwicka
(42) 203 48 40
a.bujwicka@rcpslodz.pl
Magdalena Błaszczyk
(42) 203 48 43
m.blaszczyk@rcpslodz.pl
Kamila Brzezińska-Krakowiak
(42) 203 48 34
k.brzezinska@rcpslodz.pl
Marta Beczkowska
(42) 203 48 34
m.beczkowska@rcpslodz.pl
Edyta Żmurkow
(42) 203 48 34
e.zmurkow@rcpslodz.pl
Maciej Tomczak
(42) 203 48 34
m.tomczak@rcpslodz.pl